DEGEN WAR宣布完成种子轮募资

DEGEN WAR 2024-05-08 38
火币HTX报道,NFT游戏DEGEN WAR宣布完成种子轮募资,SuperState CEO Robert Leshner、Mechanism合伙人Marc、Nansen CEO Alex等参与。
相关推荐