Uniswap协议治理提案

uniswap 协议 提案 治理 2024-03-02 84
3月2日消息,据 Snapshot 页面信息,Uniswap启动激活 Uniswap 协议治理提案,当前赞成票比例 100%。投票将在这里 3 月 7 日结束。投票将在链上进行 3 月 8 日公布。 此前消息,Uniswap 基金会发布激活 Uniswap 协议治理温度检查提案。提案建议升级协议,拟变更包括: 1. 升级 Uniswap 协议治理,实现无许可和程序化收取协议费用; 2. 将任何协议费用按比例分配给质押和委托其投票权 UNI 代币持有人; 3. 允许治理继续控制核心参数:哪些池需要支付,以及成本大小。
相关推荐